Inhouse Group Oy – Jo toista kertaa peräkkäin tutkitusti Suomen paras paikka tehdä myyntiä 

Se on tutkitusti totta jälleen! Olemme virallisesti yksi Suomen parhaista työpaikoista ja toimialamme paras! 

Meidät tutkittiin ensimmäistä kertaa poikkeusvuonna 2020, jolloin ensimmäisen kerran saimme Great Place to Work -tunnustuksen. Ja nyt keväällä 2022 saamme kiittää vuoden 2021 tutkimuksen hedelmistä. Kiitos jokaiselle meillä työskentelevälle IHGulle omistautumisesta, heittäytymisestä ja arvojemme mukaisesta toiminnasta. Ilman teitä emme olisi yksi Suomen parhaista työpaikoista.  

Viime vuodesta opittiin paljon ja tänä vuonna tuloksemme oli erinomainen kun 94 % työntekijöistä sanoo, että tämä on kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka. 

100% IHGuistamme on mm. sitä mieltä, että: 

💛 Johto luottaa, että ihmiset tekevät työnsä hyvin ilman jatkuvaa tarkkailua 

💛 Täällä ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti  

💛 Työntekijät pystyvät järjestämään töistä vapaata tarpeen vaatiessa 

Kulttuurin merkityksestä

Uskomme, että kulttuuristamme ainutlaatuisen tekee sen erilaiset persoonat, joilla on ollut vahva intohimo liittyä Inhousen vision soihdunkantajiksi toteuttamaan arjen missiotamme.  

Olemme tehneet strategiavalinnan rakentaa yhteistä tekemisen kulttuuria, ensin valita oikeat ihmiset laivaan ja luoda myynnin ammattilaisillemme mielenkiintoisia kasvumahdollisuuksia Inhousen miehistössä sekä asiakasrajapinnassa. Myyminen on helppoa, mutta oikein myyminen onkin sitten eri asia. Siksi olemmekin hurahtaneet oikein kunnolla ajatukseen siitä, että kulttuuri syö strategian aamupalaksi. Usein kulttuuri on täysin väärin ymmärretty sanana. Ajatellaan, että se on jotain yläpilvistä puhetta ihmisyydestä tai piirileikkejä vailla tavoitteellisuutta, mutta me ajattelemme, että kulttuuri on kaikki.  

Strategia on vain tyhjä rakennus, mutta kulttuuri on tiedostettu tai tiedostamaton totuus siitä mikä yritys todellisuudessa on mainospuheiden ja brändin takana tekoina.  

Kun visio ja strategia kertovat mihin/mitä, kulttuuri kertoo minkälaista osaamista, ihmisiä ja sen johtamista sekä kehittämistä pitää tapahtua rekrytoinnista työsuhteeseen, asiakkaan kyllä päätöksestä käytäntöihin sekä arjen kiperissä tilanteissa.  

Hyvin johdettu kulttuuri on tarkkaan määritelty resepti, jonka avulla varmistamme, että laivassamme on ihmiset, jotka allekirjoittavat kulttuurimme omakseen, jotta arvot, missio ja lopulta visiomme toteutuu. Me emme ole paras työpaikka kaikille koska kaikkia ei yksinkertaisesti voi miellyttää, mutta haluamme olla paras työpaikka niille, jotka IHGu-laivaan ovat liittyneet matkantekijöiksi. 

Siksi onkin tärkeää, että; 

  • arvomme eivät ole vain hyllyllä pölyttyviä adjektiiveja vaan toimintaa 
  • tavoitteemme eivät ole vain suoritteita vaan ajureita 
  • johtamisemme ei ole ylläpitävää vaan muutokseen ja kehitykseen tähtäävää 
  • palaute kuuluu kaikille 
  • kulttuurissamme on sijaa diversiteetille ja silti meillä on laserfokuksen kaltainen ymmärrys ja ote siihen, että miten kulttuuriamme eletään todeksi sisältä ulospäin 

Vahva kulttuuri ei synny itsestään

Vahva kulttuuri ei synny itsestään, sitä rakennetaan joka päivä, jokaisessa kohtaamisessa. Tulemme jatkossakin taistelemaan kulttuurimme puolesta ja pitämään huolen siitä, että suuntaamme joukkomme kanssa kohti päämääräämme ja kannamme yhteiskuntavastuullisuutta myynnin keinoin siitä, että Suomessa syntyy työpaikkoja, kasvutarinoita ja mahdollisuuksia. Inhouse Group on olemassa, jotta ihmiset voisivat rakastaa myyntiä. Haluamme olla yhtiö, joka muuttaa myynnin arvostuksen ja luo alasta ja ammatista halutun.  

Vahva kulttuuri vaatii syvämotivoituneen ja yhteisöohjautuvan joukkueen. Siksi kasvustrategian yksi tärkeimmistä kulmakivistä on ja tuleekin olemaan jatkossa se, että meillä on oikeat ihmiset laivassa, jolle me voimme olla paras työpaikka. Emme ole sitä varmasti kaikille koska kulttuurimme vaatii sitä, että jokaisen IHGun päivittäisen mission rakentamisvastuu on yhteinen: kehittää ja tuottaa Suomen parhaita myyntikohtaamisia ja olla rakentamassa kanssamme paikkaa, jossa alan parhaat myynnin osaajat voivat rakastaa työtään.  

Tämä vaatii sitä, että arvomme rohkeus, mukautumiskyvykkyys, välittäminen ja voittamisen halu eivät ole vain puhetta vaan tekoja kaikilla tekemisen tasoilla inside out. 

Rohkeutta on  

kokeilla uusia asioita ennakkoluulottomasti 
päättää nähdä maailma positiivisin silmin 
halu ajatella ihmisistä aina ensin hyvää 
luottaa ihmisiin 

Mukautumiskyvykkyyttä on  

adaptoitumista asiakkaiden ja markkinan muuttuviin tarpeisiin ja tilanteisiin 
resilienssi joka vaatii itsetuntemusta ja omien vahvuuksien ja rajojen tunnistamista 
haasteiden kääntäminen mahdollisuuksiksi oppia jotain uutta ja kehittyä 

Halu voittaa joka päivä 

itsesi 
asiakkaiden sydän 
ennakkoluulot 
eilinen minäsi 

Välittämistä on  

olla nöyrä, mutta ei nöyristellä 
kunnioittaa kaikkia erilaisia ihmisiä 
olla rehellinen, vaikka se pelottaisi 
kulkea pieni extramaili asiakassuhteen eteen 
olla läsnä 

Minkälainen sitten on IHGu-työkulttuuri?   

Inhousella aloitimme tietoisen kulttuurin valitsemisen ja kehittämisen vuonna 2020 alussa. Siihen saakka olimme olleet satumaisen onnekkaita, kun olimme löytäneet hurjan määrän oikeanlaisia ihmisiä matkaamme mukaan ilman, että olimme itse tiedostaneet sitä. Poikkeusvuosi kuitenkin osoitti ja teki näkyväksi meille kulttuurin voiman ja myös vaarat ja uhat siitä mitä tapahtuu, mikäli kulttuuria ei systemaattisesti johdeta. Rakensimme yhdessä ymmärryksen siitä minkälaista kulttuuria haluamme aidosti olla rakentamassa ja lähdimme juoksemaan sitä kohti.  

Haluamme, että olemme kasvun lehto huippumyynnille – ja myyjille. Mutta tiedätkö mitä? Harva huippu-mitä tahansa pääsee huipulle yksin.  

Myyntikin on huippu-urheilun lailla joukkuelaji. Yksilösuorittajakin tarvitsevat huippuvalmentamista sekä oman joukkueen ympärilleen, jotta voivat onnistua. Huippuosaajilla löytyy tiimi – ja työyhteisötaidot. Huippumyynti vaatii toistoja ja voittavat rutiinit. IHG:lla yhtenä arjen arvona on vapaus ja vastuu, eli meillä ei kulje kukaan kellokortti kaulassa ja kukaan ei ole valvovan katseen alla, mutta oletamme että vapaus tuo mukanaan vastuun myös itseohjautua koska jos henkilöstömme onnistuu, yhtiömme onnistuu. 

Olemme oppineet, että huippumyynti tapahtuu eniten pään sisällä. Voimme tukea ihmisiä, mutta emme voi istuttaa syvämotivaatiota, merkityksellisyyttä tai asennetta työhön, se pitää lähteä jokaisesta yksilöstä. Siksi panostamme todella paljon rekrytointiprosessin toimivuuteen sekä perehdyttämiseen. Meidän silmissämme myynti on jatkuvaa oppimista. Jos loppuu oppiminen, loppuu kehitys. Tämän tunnistaminen ja tunnustaminen vaati nöyryyttä, itsetuntemusta (arvot, motiivit, missio), intohimoa sekä kykyä itsereflektioon. Kehittyminen ja nöyryys vaatii myös rohkeutta. On helpompi olla kylmä ja kova kuin avoimeksi riisuttu ja kesken. Me uskomme, että kuten elämä, myös myynti on prosessi ja siinä ei voi koskaan tulla valmiiksi vaan askel askeleelta hieman paremmaksi.  

Me ajattelemme, että IHGu on persoona ja mitä enemmän IHG:llakin on diversiteettiä ja erilaisia persoonia, sitä enemmän meillä on näköalaa ja resilienssiä. Meillä saa ja pitää olla oma itsensä. Me kunnioitamme kaikkia persoonia. Olemme kuitenkin tinkimättömiä muutamassa asiassa;  

Minä olen sinulle mitä sinä olet minulle.  

Tämä tarkoittaa sitä, että kohtelemme toisiamme kunnioittavasti rooliin, ikään, sukupuoleen tai taustaan katsomatta. Jaksamme uskoa toisistamme hyvää emmekä katso omien jännitteiden lasien kautta toisiamme. Olemme luoneet ympäristöä, jossa olisi psykologisesti turvallista tulla kuulluksi ja haemme aktiivisen johtamisen keinoin paikkoja vahvistaa sitä puhetta mitä kulttuurimme toteutuakseen tarvitsee.  

Meillä on nollatoleranssi työpaikkakiusaamiseen.  

Jotta nämä eivät olisi vain puhetta, olemme perustaneet Inhouselle kaksi työryhmää, jotka kehittävät meillä tärkeimpiä osa-alueita, jotka vaikuttavat kulttuurijälkeemme. Panostamalla asiakas – ja työpäiväkokemukseen ja niiden kehittämiseen, rakennamme kannattavaa ja hyvinvoivaa yritystä ja sen ihmisiä ja muutamme alaa kohtaaminen kerrallaan.  

Suomen paras asiakaskokemus-työryhmä kehittää ja johtaa niitä palveluita ja osaamista, jota vaaditaan siihen, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä, kasvavat kanssamme sekä osaamisemme tarjotuissa palveluissa kehittyy jatkuvasti. 

Huipputyöpaikka vaatii johdetun kulttuurin, jota eletään todeksi yhtiön arvojen mukaisesti yhdessä. Hyvä työpäivä -kokemus kuuluu kaikille. Työpäiväkokemus-työryhmämme etsii, kehittää ja jalostaa osaamisen kehittämistä ja johtamista, jotta Inhousen näky siitä, että olemme paikka, jossa Suomen parhaat kohtaamiset sekä huippumyynti asuu, kasvaa ja kehittyy, toteutuu. 

Olemme halunneet luoda organisaation, jossa kuullaan säännöllisesti ryhmää ja yksiöitä, olivat he sitten y-tunnuksia tai henkilötunnuksia. Ja tulemme jatkossakin taistelemaan kulttuurimme puolesta ja pitämään huolen siitä, että suuntaamme joukkomme kanssa kohti päämääräämme ja kannamme yhteiskuntavastuullisuutta myynnin keinoin siitä, että Suomessa syntyy työpaikkoja, kasvutarinoita ja mahdollisuuksia. Inhouse Group on olemassa, jotta ihmiset voisivat rakastaa myyntiä. Haluamme olla yhtiö, joka muuttaa myynnin arvostuksen ja luo alasta ja ammatista halutun. 

Meille tämä tulos vahvistaa sen, että edelleen valinta tehdä myyntiä täysin asiakas edellä, työllistäen vain vakituista henkilökuntaa on johtanut siihen, että henkilökuntamme – ja asiakkaamme – voivat merkittävästi paremmin kuin alan normaalilla toimintamallilla olisimme ikinä saaneet aikaan. Olemme jääneet koukkuun kuulemiseen ja kysymiseen ja aiomme jatkossakin pitää huolen siitä, että meidän kaksi tärkeintä arjen mittaria ovat henkilöstö – ja asiakaskokema koska uskomme, että onnelliset ihmiset tekevät onnellisia asiakkaita.  

Kiitos IHGut ja kiitos asiakkaat!

Saara Vehoniemi

LATAA ILMAINEN EBOOK

Tekoäly myynnin tehostajana: Käytännön opas myyjille 2024

Tekoäly voi auttaa tunnistamaan potentiaaliset asiakkaat, optimoimaan myyntiviestejä ja jopa ennustamaan asiakkaan ostopäätöksiä. Olemme keränneet oppaaseen parhaat käytännöt ja työkalut tekoälyn hyödyntämiseen B2B-alalla vuonna 2024.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

OTA YHTEYTTÄ

Jätä soittopyyntö tai pyydä tarjous sähköpostiisi.

Jatketaan keskustelua ja laitetaan yhdessä teidän myyntinne kuntoon!