SALES DEVELOPMENT REPRESENTATIVE

Myynnin kiihdyttäminen palveluna

SDR vastaa myynnin työläimmästä vaiheesta, eli uusien potentiaalisten asiakkaiden löytämisestä sekä uusien myyntimahdollisuuksien avaamisesta.

SDR:n rooli tuo raikasta ajattelua ja systematiikkaa siilottoman organisaation kehittämiseen. Hän on se puuttuva linkki, jonka tärkein tehtävä on tehostaa myynnin ja markkinoinnin yhteispeliä ja edelleen konvertoida enemmän ja parempia liiidejä, tarjouksia ja kauppaa.

Haluaisitko kuulla, miten SDR voisi vauhdittaa juuri teidän myyntiänne?

Strateginen myynnin vauhdittaja

Sales Development Representative (SDR) keskittyy sekä sisääntulevien liidien, että kohdennetun kylmäkannan liidien laadullistamiseen ja siirtämiseen eteenpäin myyntiprosessissa. SDR:n kolme kasvun tulokulmaa ovat:

Uusien asiakkaiden löytäminen

Lisämyynnin mahdollisuuksien tunnistaminen

Asiakaspoistuman
estäminen

Mitä SDR:n rooli sisältää?

Tärkeimmät tehtävät myyntisyklissä ovat:

  • Prospektointi
  • Asiakaskontaktointi
  • Liidien laadullistaminen
  • Asiakashoiva
  • Markkinoinnin apukäsi
  • Myynnin kehittäjä

SDR siis prospektoi uusia potentiaalisia asiakkaita, tekee kohdennettuja myyntitoimenpiteitä, jatkojalostaa liidejä ja nurturoi olemassaolevia asiakkuuksia.

SDR vs. perinteinen buukkari

Merkittävien ero SDR:n ja buukkarin välillä on se, että sitä saa, mitä mittaa. Buukkarin tuloksen mittari on usein sovittujen tapaamisten määrä, joten tulos haetaan geneerisemmällä kulmalla massan kautta. Pahimmassa tapauksessa tämä johtaa siihen, että myynti ramppaa turhaan “kahvikäynneillä” ja tämä kuormittaa myynnin katteita. 

SDR:n rooli on merkittävästi kokonaisvaltaisempi kuin vain sovittujen tapaamisten määrä. SDR pitää huolen koko myynnin alkupäästä, ja tulosta voidaan mitata esimerkiksi tarjouskannan kasvattamisella, toteutuneiden asiakastapaamisten määrällä tai muulla yrityksen myynnille tärkeällä mittarilla. SDR pitää huolen uusien asiakkaiden löytämisestä mutta myös follow-upeista aktiiviseen yhteydenpitoon nykyasiakkaiden kanssa.

Mitä SDR tuo joukkueeseenne:

Systematiikkaa

• Prospektoi, tekee asiakashankintaa monikanavaisesti, tunnistaa ja jalostaa liidejä ja sopii tapaamisen vain aidosti myyntipotentiaalisien asiakkaiden kanssa
• Vie CRM:n tärkeimmän datan jota jatkonurturoi prosessin mukaan

Dataohjautuvuutta

• Kehittää kohderyhmätyöskentelyä sekä parantaa myynnin ennustettavuutta
• Raportoi ja kehittää tekemistään viikkotasolla
• Osallistuu aktiivisesti markkinoinnin ja myynnin arkeen sekä tuo arvokasta hiljaista tietoa markkinasta

Tulosta

• Liidejä
• Tapaamisia
• Myynnin mahdollisuuksia

SDR-as-a-Service palvelun vaihtoehdot:

S-paketti

2500€

+ onnistumiskomissiot*

Työsuoritteet ja sisällöt/kk:

60 läpivietyä markkinointikeskustelua / kk (kylmäkanta, inbound-liidit, lisämyynti, asiakashoiva)
60 henkilöityä outreach-sähköpostia / kk asiakkaille
1 HTP prospektoivaa työtä
Viikkoraportointi (tulos/tekeminen/tunnelma)

M-paketti

3500€

+ onnistumiskomissiot*

Työsuoritteet ja sisällöt/kk:

100 läpivietyä markkinointikeskustelua / kk (kylmäkanta, inbound-liidit, lisämyynti, asiakashoiva)
100 henkilöityä outreach-sähköpostia / kk asiakkaille
1 HTP prospektoivaa työtä
Viikkoraportointi (tulos/tekeminen/tunnelma)

L-paketti

4900€

+ onnistumiskomissiot*

Työsuoritteet ja sisällöt/kk:

160 läpivietyä markkinointikeskustelua / kk (kylmäkanta, inbound-liidit, lisämyynti, asiakashoiva)
160 henkilöityä outreach-sähköpostia / kk asiakkaille
2 HTP prospektoivaa työtä
Viikkoraportointi (tulos/tekeminen/tunnelma)

*Onnistumiskomissiot:

  • 25 €/läpiviety hoivasoitto 
  • 80 €/sovittu tapaaminen
  • 800 €/kauppa mikäli SDR on mukana koko myyntiprosessin ensimmäisestä tapaamisesta kyllä/ei-päätökseen asti. Tällöin SDR:n velvollisuus on toimia koko prosessin ajan “myynnin assarina”. Hän vastaa tapaamisten hallinnoinnista, agendan kirjaamisesta, toimii tapaamisissa kirjurina, hoitaa CRM-muistiot tapaamisesta sekä follow-up:aa asiakasta tarvittaessa prosessin aikana (max. 3 krt).

Meidän palvelumme
vs. Itse tekeminen

Aina ulkoistaminen ei kannata, mutta tässä esimerkkivertailu siitä,
mitä SDR:n taloon hankkiminen itse tehtynä maksaisi vs. ulkoistaminen
meidän kauttamme.

Jos tekisit itse:
Kuukausikulut ja jatkuva ajankäyttö

6940€

Sisältäen:

Soittolistojen tuottamiseen käytetyt resurssit
Johtamiseen käytetty aika / kk tunteina
Työntekijän palkka 2800€ (sivukuluineen 4200€)
Järjestelmäkulut 500-1000€ / kk (kontaktilistat, soittotyökalut, it-softat ja laitteet)

Jos me tekisimme sinulle:
esimerkkikuukausi M-paketilla

5100

Sisältäen: henkilön kaikki työnantajakulut ja kehittämisen, paketin  mukaan luvatut kiinteät työsuoritteet, sekä komissiot onnistumisista:

Prospektoivaa työtä (CRM, Vainu, Linkedin jne.) 1 HTP / kk 
100 validoitua yrityspäättäjää / kk
+ 100 henkilöityä sähköpostia potentiaalisille asiakkaille / kk 
+ 20 myyntimahdollisuutta kalenterissa
Uutta päättäjätietoa CRM:ssä
Oman työn raportointi viikottain + palautteet siitä miten myynti – ja markkinointikampanjat toimii, insight soitoista ja markkinasta

Huomioi itse tehdessä nämä:

Kun tekijä on omilla palkkalistoillasi, sinulle kuuluvat myös muut työnantajan sivukulut, velvoitteet sekä riskit:

Työterveys on lakisääteinen palvelu, joka työnantajan tulee tarjota
Työntekijällä tulee olla lakisääteiset vakuutukset
Työntekijälle työnantaja on velvoitettu maksamaan työehtolain mukaista sairasloma-ajan sekä loma-ajan palkkaa
Työehtolaki (erityisesti YT-neuvotteluissa sekä irtisanomistilanteessa)

Pohdi myös:

Onnistumisen kannalta ei riitä, että löydät osaavan tyypin. Se edellyttää myös kouluttamista, työn johtamista, jatkuvaa kehittämistä ja tehokkaiden järjestelmien luomista.

Olenko minä paras opettamaan kylmäsoitoin saloihin? 
Onko intohimo johtaa näiden suoritteiden toteutumista ja kehitystä? 
Riittääkö aika henkilön henkisen suorituskyvyn ylläpitämiseen ja motivointiin?
Työskenteleekö oma henkilö sellaisessa roolissa, että häntä ruokkii oma työtehtävä versus eteneminen?
Voisiko ulkopuoliselta alalle vannoutuneelta myynnin kokonaisvaltaiselta kehitys – ja toimeenpanotoimistolta syntyä muita ideoita työn toteuttamisen ohessa jotka auttaisivat minua? 

Usein kysyttyä:

OTA YHTEYTTÄ

Jätä soittopyyntö tai pyydä tarjous sähköpostiisi.

Jatketaan keskustelua ja laitetaan yhdessä teidän myyntinne kuntoon!